Visuell bedømmelse

Der er desværre ingen produkter tilknyttet denne varegruppe.

Visuell bedømmelse av overflater, på klinker og tregulv. Med en visuell bedømmelse betraktes overflatene fra ca. tre meters avstand i medlys, i normal belysning og ca. 170 cm. over gulvoverflaten. Overflater bedømmes i første omgang visuelt med hensyn til:

 • Planhet

 • Lokal planhetsavvikelse

 • Spring

 • Porestørrelse og antall

 • Avsmitting

nivåforskjeller (0,2mm. pr. planke er tillatt) utspartling av kvister mv.

Keramiske klinker:

Innen det velges en keramisk flis, klinke eller natursten til gulv i våte rom, er der visse forutsetninger som bør overveies:

 • Opfyller produktet kravene til å kunne anvendes i våte rom, f.eks. mht. tetthet?
 • Det skal påregnes en oppretting av gulvet med spartelmasse, ved tolerance på ±2,0 mm
 • Der hvor flisearbeidet skal utføres i våtrom, skal du sikre deg, at konstruksjonen er vanntett, f.eks. med å etablere en vanntett membran
 • Er det en stor belastning av gående trafikk?
 • Er gulvet f.eks. rengjøringsvennlig og krever det minimal vedlikehold og pleie?
 • Utfallskrav til den ferdige overflate (finish og planhet).

Før mureren går i gang med oppgaven, er det viktigt å fastlegge de forventede inn- og utfallskrav. Det drejer seg f.eks om:

 • Mønster, borter, forbant og fargen på fugen
 • Skjæring omkring gulvavløp, der den valgte klinke er av en størrelse, som fordrer en konvoluttskjæring
 • Er den valgte konstruksjon egnet til flisebelegning?
 • Kan toleranser overholdes, herunder f.eks. fall på gulvet, ved den valgte flis?
 • Husk å slukke for gulvvarmen noen dager før nedlegning

Tack

The following product(s) are added to the basket

Buy More