Legningsveiledning for tregulv - Scanparkett jive

Der er desværre ingen produkter tilknyttet denne varegruppe.
Det er ikke vanskelig å legge tregulvet sitt selv. Den spesielle 3-lags konstruksjon sikrer, at det enkelte gulvplanke beholder formen både før, under og etter legningen og den presise forarbeidning gjør det mulig å utføre arbeidet med et minimum av verktøy og materialer.

Før du går i gang, er det viktigt å gjennomlese legningsveiledningen, som finnes i pakkene, nøye. Hvis det er spesielle forhold omkring legningen, som du ikke finner svar på her, er det best å spørre Scanparkett-forhandleren til råds, før du går videre.
Der er imidlertid visse spørsmål som jevnlig dukker opp, i forbindelse med legning av tregulv og som vi gjerne vil prøve å besvare, for å unngå at de evt. senere utvikler seg til problemer.

Gulvvarme

Scanparkett Jive tregulv fungerer fint i forbindelse med gulvvarme, så lenge følgende grunnregler overholdes:
Varmeanlegget skal være av en type, der varmerørene er innstøpt i betonglaget, for å gi en jevn varmefordeling. Fremløpstemperaturen skal kunne styres, slik at overflatetemperaturen på tregulvet ikke overstiger 26 grader. På grunn av den ekstra oppvarmning av gulvet, må det påregens litt større uttørking og minsk enn normalt og vi anbefaler derfor, at man på oljebehandlede tregulv forkorter intervallene for vedlikeholdelse. Anvend alltid fuktsperre mellom betong og tregulv. I forbindelse med gulvvarme i nye hus og nystøpte betonggulv, bør man alltid konsultere en fagmann. Det må ikke anvendes el-gulvvarme til tregulv. Husk å fjerne avdekningspapp o.l fra tregulvt før gulvvarmen slåes på.

Oppmåling

Beregn som tommelfingerregel ca. 5% minsk i forbindelse med tilskjæring av tregulvet.

Klima

Tregulv har det best med en relativ luftfuktighet, RF, på mellom 40% og 60%. I fyringsperioden er det spesielt viktig å holde øye med luftfukten, især hvis du har vedovn, gulvvarme eller elektrisk oppvarmning, for å unngå sprekkdannelse, knirk o.l. Anskaff evt. et hygrometer og bruk elektrisk luftfukter, hvis luftfuktigheten blir for lav.

Legning av tregulv

De uåpnede pakker med tregulv, skal oppbevares i rommet minimum 2 døgn før legning, for å utligne evt. forskjeller i fukt og temperatur. Pakkene åpnes i takt med at de legges.
Hvis gulvet er mer enn 8 m i bredden og 12 m i lengden, skal det lages en utvidelsesfuge, slik at gulvet har plas til å arbeide. Dette gjelder også i døråpninger og med andre bygningsdetaljer, der gulvets bevegelse kan begrenses. I ganger, korridorer og andre smale rom, skal tregulvet legges i rommets lengderetning. Dermed unngås at plankene krummer og vipper. Hvis rommet er kortere/smalere enn plankenes lengde, skal det utføres 1 endesamling i hver rekke.

Legningsretningen: Vær oppmerksom på følgende: (Rekkefølge i forhold til viktighet)
  1. Lysretningen - tregulv legges i lystes lengderetning (største lysinnfall)
  2. Undergulvet - hvis det består av parkettgulv, skal det nye gulv legges på tvers av den gamle parkett.
Under legningen bør du ved dagslys kontrollere parkettplankene for skader eller andre feil. Din Scanparkett-forhandler ombytter evt. frasorterte parkettplanker, mens allerede forarbeidede planker ikke er reklamasjonsberettiget. Se leggeveiledning 2.

Tack

The following product(s) are added to the basket

Buy More