Legning av svømmende tregulv.

Der er desværre ingen produkter tilknyttet denne varegruppe.

Svømmende Tregulv

Svømmende tregulv utlegges sedvanligvis på undergulv i betong, lettbetong eller tre. Det anbefales, at det på underlaget i betong eller lettbetong alltid utlegges en fuktsperre, slik at problemer med eventuell byggefukt eller oppstigende jordfukt i underlaget unngås.
Fuktsperren kan f.eks. bestå av en minst 0,15 mm polyethylenfolie, som legges med minst 200 mm overlegg i samlingene. Ønskes det en særlig hurtig pålegning av tregulvet, etter utførelsen av betongdekket, er det nødvendig å anvende en meget tett fuktsperre, f.eks. asfaltpapp, som limes til dekket og utføres med tette samlinger.

Underlag og mellomlag

Før utlegningen av mellomlaget, skal underlaget være avrettet, slik at det er planert, f.eks. med utspartling. Avvigelser i planeringen skal være mindre enn + /-  2 mm på et 2 m rettholt.

Gulvflaten

Svømmende tregulv utføres, slik at tregulvet utgjør en sammenhengende flate, som fritt kan bevege seg i forhold til underlaget.
Gulvflaten kan udtføres med et sammenhengende undergulv,  treplater eller betong, som tregulvet utlegges på eller limes fast til. Undergulv i platematerialer eller betong, virker trykfordelende og belegningen ovenpå, kan derfor bestå av materialer som ikke er bærende, f.eks. parkett- tregulv, udtlagt som enkeltstaver eller mosaikk.
Svømmende tregulv kan også utføres med planker i form av lamellplanker og lignende, utlagt på et stivt underlag. Plankene legges på et tynt glidelag, f.eks. 0,20 mm PE-folie og/eller korksmulepapp, som er lagt på det stive underlag. Det stive underlag kan være et terrengdekk, et undergulv i treplater på strødd ect. Plankene samles enten med å lime dem sammen i fer og not, etter leverandørens anvisninger, eller med spesielle metallbøyler, som anbringes i spor på plankenes bakside.
Planker og plater skal ha fer og not på alle fire sider, for at de kan anvendes til svømmende tregulv, direkte på mellomlag. Treplater til undergulv for tregulv, skal være godkjent og merket til bruk til nettopp tregulv. Gulvflaten må ikke fastholdes, men skal kunne bevege seg fritt. Det skal være minst 10 mm avstand til alle tilstøtende vegger og gjennomgående installationer, f.eks. rør. Avstanden avhenger av gulvets størrelse og bør alltid utføres iht. tregulvsleverandørens anvisninger. For å unngå revnedannelser, skal det normalt innlegges dilatasjonsfuger for hver ca. 8 meter, i tregulvets bredde(regnet på tvers av treets fiberretning). Det bør også innlegges dilatasjonsfuger i svømmende tregulv med store belastninger, f.eks. kontor med store arkivskap, fordi lasten kan hindre gulvflaten i å bevege seg. Unnlates dette, kan det dannes sprekker i tregulvet. Dette kan også oppstå i meget store rom og i rom med uregelmessig form, der bevegelser i gulvflaten blir forhindret.

Tack

The following product(s) are added to the basket

Buy More