Egeteppe flekkvekk

Der er desværre ingen produkter tilknyttet denne varegruppe.
Flekker oppstår som regel enten ved søl eller ved avsmitting fra fotsåler. Flekkene bør fjernes omgående.
Uannsett hvilken type Egeteppe du har valgt, er den følgende "førstehjelp" en god hjelp til å fjerne flekken.

FØRSTEHJELP på Egetepper
1 Fjern løst skitt
Ved friske flekker fjernes først løse rester og sølt væske suges opp med en tørr klut eller kjøkkenpapir uten farge. Du skal
ikke gni, men svakt tørke flekken vekk. Inntørkede eller konsentrerte flekker behandles med en børste og støvsuger.

2 Oppløs med lunkent vann
Lunkent vann - uten såpe, vaskepulver, oppvaskemiddel eller lignende - er neste skritt. Tørk forsiktig området med en
våt klut, og sug deretter så mye av det våte opp som mulig, med å "duppe" med en tørr klut. Visse flekker kan ikke først
behandles med vann, se flekknøkkelen for ytterligere information.

3 Bruk teppeflekkfjerner
Hvis vann ikke er nok til å oppløse flekken, må du gå videre med et universalt flekkrensemiddel, f.eks.
veiledning på emballasjen. For at flekken ikke skal spredes eller bli presset dypere ned i egeteppet, skal flekkfjerningsmiddelet
fjernes igjen med "dupping".

Ege Flekkfjerner.
4 Bruk spesialmidler
Hvis ingen av de tre første trinn i "førstehjelpen" virker, kreves behandling med spesialmidler. Generelt gjelder det, at
bruks- og doseringsanvisninger skal følges nøye og at du ikke skal behandle på fuktige områder, men la området
tørke først. Hvis området etter flekkfjerning framtreder lysere enn resten av egeteppet, etter flekkfjerning, kan det skyldes at
egeteppet generelt er skittent. Hvis det oppstår ringer omkring det rensede område, kan det skyldes at flekken ikke er fjernet
i tilstrekkelig grad. Hvis flekken dukker opp igjen, kan det være rester av flekkenen igjen. Så skal området behandles igjen,
som beskrevet under trinn 3.

Ege Pletfjerner
Første gang et rengjørings- eller flekkfjerningsmiddel anvendes på et egeteppe, undersøkes det, om middelet er skadelig for teppet.
Skader kan oppstå som følge av fargeavsmitting, misfarging, blekning eller oppløsning. Med en frimerkeprøve velges et sted
på teppet, hvor middelet kan avprøves med en liten synlig virkning. Det kan være i et hjørne, under en radiator eller lignende.
Prøven utføres i de foreskrevne doseringer og virketider.
Flekkfjerner inneholder ikke såbe, som etterfølgende kan suge skitt til seg. Hvis det anvendes andre flekkfjerningsmidler enn ege-flekkfjerner, kan det være risiko for, at det etterlates såberester, som hurtig vil tiltrekke skitt.
VIKTIG
Bearbeid alltid flekken fra ytterkanten mot midten. Med flekkfjerning av større områder kan det med fordel anvendes en
ekstraksjonsmaskin.
Jo fortere det reageres ovenfor flekker, jo større er sjansen for at du kan fjerne flekken med et godt resultat. Bemerk, at visse
flekktyper er meget vanskelige å fjerne og at slike flekker vil være mer synlige på et lyst og ensfarget teppe, enn
på et tilsvarende mørkere og mer mønstret teppe.
ADVARSEL!
Anvend ALDRI klorholdige produkter, da det kan være risiko for avblekning av teppet.

Tack

The following product(s) are added to the basket

Buy More